Az értéktárról

„A MI MAGYAR ÉRTÉKTÁRUNK” szubjektív gyűjtemény

A projekt célja

  • összegyűjteni a tágan értelmezett magyar, magyarországi, szellemi és tárgyi kultúra azon elemeit, amelyek iskolánk diákjainak a legfontosabbak; ez lehet szinte bármi, ami magyar pl. történelmi személy, irodalmi mű, épület, tájegység, népviselet, népszokás, találmány, sportsiker, cég, recept, állatfaj, növényfaj stb.
  • szaktárgyi ismeretek, kutatómunka, fogalmazáskészség, lényegkiemelés, önkifejezés, digitális kompetenciák, honismeret stb. fejlesztése

Megvalósítás

  • a gyerekek választanak témát, amely lehetőleg tükrözi személyes kötődésüket, élményeiket, véleményüket
  • a diákok választott témáról írnak egy rövid szöveget (személyes kötődés+ adatok/linkek), választanak hozzá egy képet
  • a pedagógusok segítik a diákokat a szócikkek elkészítésében
  • az összegyűjtött anyag a projekt honlapján és kiállítás formájában kerül megjelenítésre